Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri - SFFP


In English/På engelska!

Allmän information    Aktuellt från SFFP    Konferenser    Några publikationer    Andra länkar     Lokalavdelningar     Kontaktadresser         


Vincent van Gogh: Korridor på mentalsjukhuset (1889).
Återgiven med tillstånd från Webmuseum. ©1994–2010 Nicholas Pioch.


Allmän information:


SFFP, Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri bildades i mars 2002. Föreningens ändamål är att verka för forskning och debatt om frågor av gemensamt intresse för filosofer och psykiatrer. Föreningen är inte formellt anknuten till någon annan organisation, men ingår från och med 2005 i International Network for Philosophy and Psychiatry, INPP.
Föreningen bedriver sin verksamhet i form av bland annat interna seminarier, öppna föreläsningar och egna konferenser/symposier. Vi försöker så långt som möjligt att delta med egna presentationer på internationella konferenser inom området filosofi och psykiatri, och våra medlemmar publicerar sig regelbundet i facklitteraturen på området. Föreningen är också en bas för tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Medlemskap kan erhållas av den som har intresse och lämplig utbildning, dvs som exempelvis är: läkare med verksamhet inom en psykiatrisk disciplin eller i allmän medicin, legitimerad psykolog eller filosofie kandidat med filosofi, psykologi eller idéhistoria som huvudämne.

Är Du intresserad av att bli medlem, kontakta någon av personerna på listan längst ner på denna sida.

Aktuellt från SFFP:

Sedan en tid finns ett Forum för Filosofi och Psykiatri på Facebook. Det är öppet även för andra än medlemmar i SFFP.

Föreningens senaste årsmöte ägde rum den 15 mars 2015 i Göteborg, och nästa årsmöte blir i Stockholm den 15 mars 2016.

Kommande konferenser av intresse:

Svenska Psykiatrikongressen 2016. Stockholm, 16-18 mars 2016.

För många fler kommande (och tidigare) konferenser, se länken Conferences på INPP:s hemsida!

Några tidigare konferenser som vi varit involverade i:

Culture and Mental Health. 15th International Philosophy & Psychiatry Conference. Dunedin, Nya Zealand 5–7 juli 2012.

Ethics, Experience and Evidence: Integration of Perspectives in Psychiatry
. INPP:s 14:e internationella konferens, Göteborg 1–4 september 2011. SFFP var arrangör tillsammans med Svenska Psykiatriska Föreningen och Göteborgs Universitet. Det finns nu en sida med "eftertankar" till konferensen, som kommer att uppgraderas så ofta vi hinner.

32nd Congress of the International Academy of Law and Mental Health (IALMH) Berlin, 17–23 juli 2011.

Brain and Self: The Problems of Psychiatric Nosology. Center for Subjectivity Research, Köpenhamns Universitet, 14–16 november 2010.

Real People: The Self in Mental Health and Social Care. INPP:s 13:e internationella konferens. Manchester, England 28–30 juni 2010.

Understanding Mental Disorders. INPP:s 12:e internationella konferens. Lissabon 22–24 oktober 2009.

31ième Congrès International de droit et de santé mentale (IALMH). New York 38 juni – 4 juli 2009.

Towards Mental Health through Cooperation between Different Specialists. Kaliningrad, Ryssland, 8–11 oktober 2008.

Psychiatry and Freedom. INPP:s 11:e internationella konferens. Dallas, Texas, 6–8 oktober 2008.

30th International Congress on Law and Mental Health (IALMH). Padua, Italien 25–30 juni 2007.

Mental Health, Personality and Society in Transition. Kaliningrad, Ryssland, 31 maj–2 juni 2007.

Mental Health in Civil Society. Kaliningrad, Ryssland 31 maj–3 juni 2006.

International Congress of Cognitive Psychotherapy 2005 (ICCP 2005). Göteborg, 13–17 juni 2005.

Philosophy, Phenomenology and Psychiatry. Göteborg, 15–16 november 2003.


Några publikationer:

Här finns en lista över några publikationer med relevans för filosofi och psykiatri, författade av SFFP:s medlemmar.

Andra länkar:

International Network for Philosophy and Psychiatry, INPP. Nätverket som vi ingår i.

The Association for the Advancement of Philosophy and Psychiatry (AAPP). Vår systerorganisation i USA, aktiv sedan länge.

Philosophy, Psychiatry and Psychology. En tidskrift som angår oss!

International Perspectives in Philosophy & Psychiatry - en bokserie av centralt intresse.

Metapsychology Online Book Reviews - mycket värdefull information om nya böcker i psykiatri, psykologi och filosofi! Handhas av Christian Perring (AAPP och IAPP). Hjälp gärna Christian att skriva recensioner.

Svenska Psykiatriska Föreningen – vår partner i arrangemanget av konferensen i Göteborg 2011, med mera.

The Society for Philosophy and Psychology (SPP) - "The stated purpose of the SPP is to promote interaction between philosophers, psychologists and other cognitive scientists on issues of common concern".

European Society for Philosophy and Psychology: ESPP (länken fungerar f.n. inte).

Lokalavdelningar:

Sådana kommer förhoppningsvis att bildas på orter med många medlemmar, t.ex. Stockholm och Linköping. Ett hopp som vi hyst i drygt tio år nu...


Kontaktpersoner:

Rolf Ahlzén (Karlstad)

Anne H. Berman (Stockholm)

Ingemar Engström (Örebro)

Jerker Hansson (Stockholm)

Lars Jacobsson (Umeå)


Henrik Levinsson
(Lund)

Helge Malmgren (Göteborg)

Irene Matthis (Stockholm)

Lennart Nordenfelt (Linköping)

Kjell Reichenberg (Göteborg)


Denna sida uppdaterades senast den 19 januari 2016 av Helge Malmgren