Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri (SFFP) och Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) inbjuder till seminarium med titeln

Medvetandet – i filosofi och i psykiatrisk/psykologisk praxis

Var? Hörsalen/Sevenbomsalen, Stadsmuseet, Ryssgården, Stockholm. Ingång via huvudentren.

Museet är onsdagar öppet 12.00 – 18.00. https://stadsmuseet.stockholm.se/

När? Kl 13.00 – 17.00, onsdag 14 oktober 2020 (flyttat från 22 april)

Anmälan görs via e-mail till Jerker Hanson: jerker.hanson@telia.com.

Kostnad för seminariet är 300 kr. Betalas helst samtidigt med anmälan till konto 4155 02 39879 eller via Swish till 076 345 7911, ev. kontant i dörren.

 
Program:

13.00
Inledande ord.  Alexander Wilczek

13.10
Medvetandet och frågan om dess kausala effektivitet.  Pär Sundström

13.50
Innebörden av det omedvetna, från Freud till Lacan.  Per Magnus Johansson

14.20   
Kaffe

14.50
Omedvetna förväntningar som formar kroppsliga symptomKarin Jensen

15.20    
Arm- och bensträckare.  Jill Taube

15.30
Vårt medvetande om den egna kroppen. Psykiatriska och filosofiska perspektiv.  Helge Malmgren

16.00
Ämne och föreläsare ej bestämda

Alla föredrag följs av 10 minuters diskussion.

16.30–17.00  Slutdiskussion och sammanfattning.  Alexander Wilczek


Medverkande:


Karin Jensen, docent, forskare i klinisk neurovetenskap, KI, Stockholm
Per Magnus Johansson, docent, forskare i idéhistoria, psykolog, psykoanalytiker, Göteborg
Helge Malmgren, emeritus professor i filosofi, läkare, Göteborg
Pär Sundström, professor i filosofi, Umeå
Jill Taube, psykiater, dansinstruktör, Stockholm
Alexander Wilczek, med dr KI, psykiater, psykoanalytiker

Denna sida uppdaterades senast den 3 mars 2020 av Helge Malmgren