Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri - SFFP
Material från seminariet: Psykoterapin, medvetandet och hjärnan. Psykologiska och filosofiska aspekter, 26 oktober 2017

Programmet finns här.

Presentationer (i den ordning som de gavs). Tyvärr inget tal, bara bilderna!

Alexander Wilczek

Anne H. Berman

Åsa Wikforss


Helge Malmgren

Rolf Sandell

Rolf Ahlzén

Sist men inte minst, filmen från arm- och bensträckaren som organiserades av Lena Lundström!


Denna sida uppdaterades senast den 30 oktober 2017 av Helge Malmgren