Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri - SFFP

Medikalisering i vår tid. Ett seminarium med filosofer, psykiatrer med flera.

Med guidad rundvandring i det nyöppnade Stadsmuséet!
 
Var? Hörsalen/Sevenbomsalen, Stadsmuseet, Ryssgården, Stockholm. Ingång via huvudentren.

Museet är onsdagar öppet 12.00 – 18.00. https://stadsmuseet.stockholm.se/

När? Kl 13.00 – 17.30, onsdag 13 november 2019

Anmälan görs via e-mail till Jerker Hanson: jerker.hanson@telia.com.

Kostnad för seminariet är 300 kr. Betalas helst samtidigt med anmälan till konto 4155 02 39879 eller via Swish till 076 345 7911, ev. kontant i dörren.

 
Program (preliminärt):

13.00
Inledande ord. Alexander Wilczek

13.05
Filosofiska perspektiv på hälso- och sjukdomsbegreppen. Per-Anders Tengland

13.25
Kan bättre diagnostik minska risken för skadlig medikalisering? Mats Adler

13.45
Epidemiologiska synpunkter. Kyriaki Kosidou

14.05
Kaffe

14.30
Ett kriminologiskt perspektiv på medikalisering. Sofia Wikman

14.50
Psykisk ohälsa hos barn och unga – tidstecken och/eller sjukdom? Ingemar Engström

15.10
Arm- och bensträckare. Jill Taube

15.20
Ett samhällspsykiatrisk perspektiv på diagnostik. Wolfgang Rutz

15.40
”Symptoms and signs” i psykiatrin. Herman Holm

16.00
Diskussion.

16.20
Slutord. Alexander Wilczek

16.30 – 17.30
Rundvandring i Stadsmuseet.

Medverkande (preliminärt)
:
Mats Adler, med dr, överläkare, psykiater
Ingemar Engström, professor, barnpsykiater

Herman Holm, överläkare, psykiater

Kyriaki Kosidou, med dr, överläkare, psykiater.
Helge Malmgren, emeritus prof. i filosofi, läkare
Wolfgang Rutz, professor, psykiater

Jill Taube, psykiater, dansinstruktör

Per-Anders Tengland, professor, filosof
Sofia Wikman, universitetslektor, fil dr, kriminolog
Alexander Wilczek, med dr, psykiater, psykoanalytiker, moderator

Denna sida uppdaterades senast den 24 september 2019 av Helge Malmgren