Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri - SFFP


In English/På engelska!

Allmän information    Aktuellt från SFFP    Konferenser   Andra länkar     Kontaktadresser         

Vincent van Gogh: Korridor på mentalsjukhuset (1889).
Återgiven med tillstånd från Webmuseum. ©1994–2010 Nicholas Pioch.


Allmän information:

SFFP, Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri bildades i mars 2002. Föreningens ändamål är att verka för forskning och debatt om frågor av gemensamt intresse för filosofer och psykiatrer. Föreningen är inte formellt anknuten till någon annan organisation, men ingår från och med 2005 i International Network for Philosophy and Psychiatry, INPP.
Föreningen bedriver sin verksamhet i form av bland annat interna seminarier, öppna föreläsningar och egna konferenser/symposier. Vi försöker så långt som möjligt att delta med egna presentationer på nationella och internationella konferenser inom området filosofi och psykiatri, och våra medlemmar publicerar sig regelbundet i facklitteraturen på området. Föreningen är också en möjlig bas för tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Medlemskap kan erhållas av den som har intresse och lämplig utbildning, exempelvis: läkare med verksamhet inom en psykiatrisk disciplin eller i allmän medicin; legitimerad psykolog eller filosofie kandidat med filosofi, psykologi eller idéhistoria som huvudämne; specialistsjuksköterska i psykiatri. För närvarande (1 juli 2024) är vi cirka 125 medlemmar.

Är Du intresserad av att bli medlem eller har någon fråga om föreningen, skicka ett mail till info@sffp.se eller kontakta någon av personerna på listan längst ner på denna sida.

Det finns också ett Forum för Filosofi och Psykiatri på Facebook. Det är öppet även för andra än medlemmar i SFFP.

Aktuellt från SFFP:

Föreningens senaste årsmöte ägde rum i Stockholm fredagen den 15 mars 2024 klockan 13.15-14.45.


Kommande konferenser, möten och andra evenemang av intresse:

Ondska...  Seminarium, Litteraturhuset, Göteborg tisdag 3 september kl...

För kommande (och tidigare) internationella konferenser, se INPP:s hemsida (tyvärr något svårmanövrerad).

Några tidigare möten som vi varit involverade i (de senaste först):

SPK 2024 (länk se ovan) medverkade föreningens medlemmar bl.a. i följande programpunkter:

Onsdag 13 mars 14-14.45, Kloka kliniska val i psykiatrin. Vad är det och vad kan vi göra?

Onsdag 13 mars 16.15-17, Min livlina - säkerhetsplan för suicidnära personer, och Chatbot inom psykiatrin - bot eller hot?

Torsdag 14 mars 9-9.45, ADHD - hot eller löfte?

Torsdag 14 mars 11.15-12.00, Existentiella dimensioner av psykiatrisk diagnostik

Torsdag 14 mars 16.15-17, Vem styr psykiatrin? Professionen, pengarna eller politiken?


Fredag 15 mars 11.15-12, Behandling av psykiatrisk samsjuklighet vid beroende


Den gränslösa sjukvården. Temadag, Wilandersalen, Universitetssjukhuset i Örebro, fredag 17 november 2023 09.30-15.30. Medverkande: se program, som finns här.

Existentiella dimensioner av psykiatrisk diagnostik. Anordnat av SFFP. Läkaresällskapet i Stockholm, Klara Östra Kyrkogata 10. Torsdag 21 september 2023 klockan 19.00–21.00. Se vidare programmet, som finns här.

Crisis and Mental Health – philosophical and social aesthetic perspectives. INPP:s 25:e internationella konferens, Sigmund Freud-universitetet, Wien. Datum: 24–26 augusti 2023. Var någon av medlemmarna där?

Samtal i psykiatrin – en existentiell situation. Svenska Psykatrikongressen, Göteborg, onsdag 15 mars 2023 kl. 15.15–17.00. Medverkande: Behroz Dehdari, Claes Hultling, Tulsa Janson, Lennart Koskinen. Moderator: Alexander Wilczek.

Existentiella och filosofiska aspekter på utmattningssyndrom, på Svenska Psykatrikongressen i Stockholm, fredagen den 18 mars 2022 klockan 10.15–12.00. Flera av våra medlemmar bidrog med inlägg.

Psykiatrin i litteraturen, litteraturen i psykiatrin. Seminarium på Litteraturhuset i Göteborg 27 februari 2023 kl 18-20. Program finns här.

Faktaresistens. Temadag arrangerad av HTA-enheten, Camtö, Örebro. Lokal: Universitetssjukhuset i Örebro, Wilandersalen. Fredag 15 oktober 2021, program här.

Praktisk kunskap (Fronesis) en bristvara?! Arrangerat av Enheten för medicinens historia, Lunds Universitet. Tisdag 19 oktober 2021 kl. 18.00-20.00 i Lux Aula, Lund. Program se här!

Läkaren som medicin. Det behandlande mötets villkor. Metoden eller personen? Onsdag 29 september 2021, IRL: Stadsmuséet, Stockholm. Digitalt: Via Zoom. Program se här!

SFFP och SPF (Svensk Psykiatrisk Förening) arrangerade en gemensam fortbildningsdag via Zoom onsdagen den 26 maj 2021. Temat var Dödshjälp – en angelägenhet för psykiatrer och filosofer? Programmet finns här.

Ett seminarium på Stadsmuséet i Stockholm, gemensamt med SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen), ägde rum onsdagen den 14 oktober 2020. Rubriken var Medvetandet – i filosofi och i psykiatrisk/psykologisk praxis. Många deltog på plats, ännu fler via Zoom, och seminariet blev mycket uppskattat. Programmet finns här! Vi hoppas att flera av presentationerna snart ska bli tillgängliga. Tills vidare finns en av dem att ladda ner här, ska ses i presentationsvy.

Svenska Psykiatrikongressen 2020 var avsedd att äga rum 11–13 mars i Göteborg. Kongressen avbröts efter dag 1 på grund av viruspandemin. SFFP och våra medlemmar ansvarade för flera programpunkter varav några hann genomföras. Det finns filmat material från dessa programpunkter på SPF:s hemsida.

Svensk Psykiatrisk Förening, SPF, och SFFP ordnade under hösten 2019 tre utbildningsdagar under rubriken Psykiatrins historia – vad kan vi lära oss? Program med mera finns här.

Medikalisering i vår tid. Seminarium, Stadsmuséet, Stockholm 13 november 2019, arrangerat av SFFP och SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen). Program: här. Presentationer och bilder: här.

Personcentrerad vård (PCV) - Individens återkomst i den evidensbaserade medicinen? Ett seminarium med filosofer och psykiatrer. Medeltidsmuséet, Stockholm 10 april 2019 kl. 13–17. Arrangerat av SFFP och SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen). Program här! Några av presentationerna från seminariet finns här. Några bilder ligger också på vår Facebooksida (tack, Herman Holm).

Svenska Psykiatrikongressen 2019, Stockholm 13–15 mars 2019. Medlemmar i SFFP deltog vid ett flertal programpunkter, bland annat seminariet "Medvetandet, själen, psyket och biologin". Det kan finnas material från dessa programpunkter på SPF:s hemsida.

Artificiell intelligens och psykiatri. Seminarium på Medeltidmuséet, Stockholm 14 november 2018 kl. 13–17. Arrangerat av SFFP och SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen). Mer information här!

Phenomenology of Medicine and Bioethics. Arrangerad av Centrum för praktisk kunskap, Södertörns Universitet, Stockholm, 13-15 juni 2018. Flera av våra medlemmar deltog med inlägg.

Autonomi i teori och praktik. Ett seminarium med filosofer och psykiatrer. Arrangerat av SFFP tillsammans med SPF. Medeltidsmuséet, Stockholm 16 maj 2018. Länken går till en sida med programmet och alla presentationerna.

Svenska Psykiatrikongressen 2018, Stockholm 14–16 mars 2018. SFFP deltog med en ny upplaga av "Allvarligt talat", ett seminarium om diagnostik och ett seminarium som hette "Faktaunderlag i psykiatrin? Vad finns utöver evidensbaserad vård?"

Hard Choices in Nordic Health Care. En konferens om prioriteringsetik anordnad av Nordic Committe on Bioethics och Svenska Läkaresällskapet den 20 november 2017. Moderator var vår styrelseledamot Ingemar Engström, och länken går till en 6+ timmars film från hela mötet.

Psykoterapin, medvetandet och hjärnan. Psykologiska och filosofiska aspekter
. Seminarium med SFFP och SPF (Svenska Psykiatriska Föreningen) 26 oktober 2017 på Medeltidsmuseet, Stockholm. Det hela blev mycket lyckat. För material från mötet, klicka här!

Svenska Psykiatrikongressen 2017, Göteborg 15-17 mars 2017. Torsdag 16/3 kl. 16.15 gav medlemmar i SFFP ett seminarium där, som heter "Finns själen?". En länk till Helge Malmgrens presentation vid seminariet finns här. Även denna gång fanns symposiet "Allvarligt talat med" på kongressprogrammet.

Svenska Psykiatrikongressen 2016 i Stockholm. Där hade vi ett symposium, “Allvarligt talat”.

Culture and Mental Health. 15th International Philosophy & Psychiatry Conference. Dunedin, Nya Zealand 5–7 juli 2012.

Ethics, Experience and Evidence: Integration of Perspectives in Psychiatry
. INPP:s 14:e internationella konferens, Göteborg 1–4 september 2011. SFFP var arrangör tillsammans med Svenska Psykiatriska Föreningen och Göteborgs Universitet. Det finns nu en sida med "eftertankar" till konferensen, som kommer att uppgraderas så ofta vi hinner. Nyligen har vi lagt in uppdaterade versioner av filmerna från mötet. Flera intressanta föredrag och diskussionstimmar finns dokumenterade på dem.

32nd Congress of the International Academy of Law and Mental Health (IALMH) Berlin, 17–23 juli 2011.

Brain and Self: The Problems of Psychiatric Nosology. Center for Subjectivity Research, Köpenhamns Universitet, 14–16 november 2010.

Real People: The Self in Mental Health and Social Care. INPP:s 13:e internationella konferens. Manchester, England 28–30 juni 2010.

Understanding Mental Disorders. INPP:s 12:e internationella konferens. Lissabon 22–24 oktober 2009.

31ième Congrès International de droit et de santé mentale (IALMH). New York 38 juni – 4 juli 2009.

Towards Mental Health through Cooperation between Different Specialists. Kaliningrad, Ryssland, 8–11 oktober 2008.

Psychiatry and Freedom. INPP:s 11:e internationella konferens. Dallas, Texas, 6–8 oktober 2008.

30th International Congress on Law and Mental Health (IALMH). Padua, Italien 25–30 juni 2007.

Mental Health, Personality and Society in Transition. Kaliningrad, Ryssland, 31 maj–2 juni 2007.

Mental Health in Civil Society. Kaliningrad, Ryssland 31 maj–3 juni 2006.

International Congress of Cognitive Psychotherapy 2005 (ICCP 2005). Göteborg, 13–17 juni 2005.

Philosophy, Phenomenology and Psychiatry. Göteborg, 15–16 november 2003.

Andra länkar:

International Network for Philosophy and Psychiatry, INPP. Nätverket som vi ingår i.

The Association for the Advancement of Philosophy and Psychiatry (AAPP). Vår systerorganisation i USA, aktiv sedan länge.

Philosophy, Psychiatry and Psychology. En tidskrift som angår oss!

Dialogues in Philosophy, Mental and Neuro Sciences. En till!

International Perspectives in Philosophy & Psychiatry - en bokserie av centralt intresse.

Metapsychology Online Book Reviews - mycket värdefull information om nya böcker i psykiatri, psykologi och filosofi! Handhas av Christian Perring (AAPP och INPP). Hjälp gärna Christian att skriva recensioner. Aktuell information, 12/2 2024: sajten ligger för närvarande nere på grund av tekniska problem. Christian hoppas snart få tid att lösa dessa.

Svenska Psykiatriska Föreningen – vår partner i arrangemanget av INPP:s 14:e internationella konferens, med mycket mera.

Svensk Filosofi – en ganska ny sajt av stort intresse för oss. "Svensk filosofi syftar till att synliggöra svensk forskning och utbildning i filosofi." Och det gör den verkligen!

Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis (SSFP)"Föreningen verkar för att utveckla och upplysa om filosofisk praxis i Sverige och Norden både för medlemmar och för allmänheten." Vi har sedan en tid ett gott samarbete med SSFP.

The Society for Philosophy and Psychology (SPP) - "The stated purpose of the SPP is to promote interaction between philosophers, psychologists and other cognitive scientists on issues of common concern".

European Society for Philosophy and Psychology: ESPP - arbetar för samma mål.


Kontaktpersoner i styrelsen:

Rolf Ahlzén (Karlstad)

Elisabeth Punzi (Göteborg)

Steinn Steingrimsson (Stockholm)

Denna sida uppdaterades senast den 30 juni 2024 av Helge Malmgren