Svensk Förening för Filosofi och Psykiatri (SFFP) och Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) inbjuder till seminarium med titeln

Medvetandet – i filosofi och i psykiatrisk/psykologisk praxis

Var? IRL: Hörsalen/Sevenbomsalen, Stadsmuseet, Ryssgården, Stockholm. Ingång via huvudentren.
        Virtuellt: Via Zoom.

Museet är onsdagar öppet 12.00 – 18.00. https://stadsmuseet.stockholm.se/

När? Kl 13.00 – 17.00, onsdag 14 oktober 2020 (flyttat från 22 april)

Anmälan görs via e-mail till Jerker Hanson: jerker.hanson@telia.com.

Kostnad för seminariet är 300 kr. Betalas helst samtidigt med anmälan till konto 4155 02 39879 eller via Swish till 076 345 7911, ev. kontant i dörren.
Den som önskar delta via Zoom kommer att få instruktioner och en digital länk skickad till sin e-post den 13/10, och behöver vara beredd att ansluta i god tid före start, helst redan 12.30.

 
Program:

13.00
Inledande ord.  Alexander Wilczek

13.10
Medvetandet och frågan om dess kausala effektivitet.  Pär Sundström

13.50
Innebörden av det omedvetna, från Freud till Lacan.  Per Magnus Johansson

14.20   
Kaffe

14.50
Omedvetna förväntningar som formar kroppsliga symptomKarin Jensen

15.20    
Arm- och bensträckare.  Jill Taube

15.30
Medvetandet och kroppen. Psykiatriska och filosofiska perspektiv.  Helge Malmgren

16.20
Finns det en själ bortom medvetandet? Lennart Koskinen

Alla föredrag följs av 10 minuters diskussion.

16.40–17.00  Slutdiskussion och sammanfattning.  Alexander Wilczek


Medverkande:


Karin Jensen, docent, forskare i klinisk neurovetenskap, KI, Stockholm
Per Magnus Johansson, docent, forskare i idéhistoria, psykolog, psykoanalytiker, Göteborg
Lennart Koskinen, teol dr i livsåskådningsvetenskap, seniorbiskop
Helge Malmgren, emeritus professor i filosofi, läkare, Göteborg
Pär Sundström, professor i filosofi, Umeå
Jill Taube, psykiater, dansinstruktör, Stockholm
Alexander Wilczek, med dr KI, psykiater, psykoanalytiker

Denna sida uppdaterades senast den 15 september 2020 av Helge Malmgren